LATENCE—Białystok Interphoto 2019

Publikováno: 17.9.2019

LATENCE — Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki, Białystok Interphoto – Od przeszłości do współczesności. Granice czasu (4. Międzynarodowy Festiwal fotografii)  / The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre. From Past to Present. Limits of Time. (4th International Photography Festival) 29.09.—15.10. 2019 kurátor / curator: Magdalena Świątczak