Curriculum vitae

Jiří Šigut se narodil 14. května 1960 v Ostravě–Vítkovicích v tehdejším Československu Vítězslavu Šigutovi a Hildegardě Šigutové (rozené Kolowratové). Studia technického směru absolvoval v Ostravě a Opavě, kde mezi roky 1984—1986 přechodně pobýval. V letech 1975—1994 byl zaměstnán nejprve jako strojní zámečník, později technolog oprav a nakonec jako konstruktér v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě–Kunčicích. Pracuje jako grafický designér. Člen skupiny Měkkohlaví. Žije v Ostravě.


Curriculum vitae