Literatura

BALABÁN, Jan. Přírodní koncept Jiřího Šiguta, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XII, č. 8, 1999, s. 4, [1 repro]. ISSN 1210–5236

BALABÁN, Jan. Jiří Šigut — Moji nejbližší, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 23, 2004, s. 4, [1 repro]. ISSN 1210–5236

BALABÁN, Jan. Zaznamenat i usychající list, rozhovor, Protimluv — revue pro kulturu, roč. V, číslo 3, Ostrava, Protimluv o. s., 2006, s. 3–7, [4 repro]. ISSN 1802–032

BERBECKI, Arek. Sen ogrodnika. In Arek Berbecki, Bartek Rogalewicz (eds.), CRET 2/99, Poznań, 1999, s. 46–49, [4 repro].

BESKID, Vladimír. Ostrava — gramatika cvične, scéna na ostro. In Petr Lysáček (ed.), OVA 95—05 (10. let uměleckého provozu v Ostravě), katalog, Ostrava, vydal Petr Lysáček, 2009, s. 5, 6, 25, 56, 57, [104] s., [2 repro]. ISBN 978–80–85091–81–6

BIELESZOVÁ, Štěpánka. Jiří Šigut… Tak se z lesa ozývá, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XX, č. 10, 2007, s. 6, [1 repro]. ISSN 1210–5236

BIELESZOVÁ, Štěpánka. Fotografie a koncept. In Štěpánka Bieleszová (ed.), Civilizované iluze, katalog, Olomouc, Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 12, 13, 151, 152, 166, [288] s., [1 repro]. ISBN 978–80–87149–43–0

BIRGUS, Vladimír. Fotografie na počátku nové epochy 1989—2000. In Vladimír Birgus, Jan Mlčoch (eds.), Česká fotografie 20. století, Praha, vydavatelství KANT, 2010, s. 323. ISBN 978–80–7437–026–7

BLAŽEK, Ota. Vizuální záznamy přírody v tvorbě Milana Maura a Jiřího Šiguta, teoretická bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy — Sdružená uměnovědná studia, Brno, 2016 , 33 s.

BOUŠKA, Ondřej. Stopy. In Bouška Ondřej (ed.), Stopy / Traces, katalogová skládanka, Praha, Komunikační prostor Školská 28, 2009, [1] list /složený do [16] s., [3 repro].

CICHOCKI, Sebastian. Czeski koncept na sztukę, Ultramaryna 03, Katowice, 2005, s. 33.

CÍLEK, Václav a kol. Vstoupit do krajiny — O přírodě a paměti středních Čech, Středočeský kraj, 2004, s. 70–71, [5 repro]. ISBN 80–86569–58–6

CSERES, Josef. Indeterminacy / Neurčenost. In Jozef Cseres, Georg Weckwerth (eds.), Membra Disjecta for John Cage. Wanting to Say Something About John, katalog, Ostrava, DOX Praha a GVU v Ostravě, 2012, s. 67–69, 80, 81, [228] s., [1 repro]. ISBN 978–80–87446–16–4 (DOX) ISBN 978–80–87405–13–0 (GVUO)

CYMER, Anna. Moi najblizsi – instalacje fotograficzne Jiriego Siguta, SwiatObrazu.pl, Internetowy Dzennik o Fotografii i Wideo, 2008.

ČAPANDOVÁ, Tereza a KOUDELA, Tomáš, Situace — Ostrava 2017, katalog, Ostravská univerzita, Ostrava, 2017, s. 4, 10, 54, [56] s., [2 repro]. ISBN 978–80–7464–996–7

ČEJKOVÁ, Monika. Landscape — Federico Díaz, Daniel Hanzlík, Jiří Matějů, Petr Pastrňák, Gerhard Richter, Hiroshi Sugimoto, Miloš Šejn, Jiří Šigut, katalogová skládanka, Praha, Hauch Gallery, 2016, [1] list složený do [16] s.

DANĚK, Ladislav. Ze středu ven — umění regionů 1985—2010 In Michal Koleček (ed.), Ze středu ven — umění regionů 1985—2010, katalog, Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeská galerie v Plzni, 2014, s. 8, 62, [384] s., [1 repro]. ISBN 978–80–7414–704–3

DUFEK, Antonín, Otisky prasvěta. In Jiří Pátek (ed.), Jiří Šigut — Záznamy, fotografie z let 1999—2003, katalog, 2. svazek edice Cameracura, Brno, Mediagate, s.r.o., Medica Publishing and Consulting, s.r.o. a Moravská galerie v Brně, 2004, s. 7, 9, 11, [60] s., [27 repro].

DUFEK, Antonín. Fotografie 1989—2000, In Rostislav Švácha, Marie Platovská, (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/2. 1958—2000, Praha, Nakladatelství Academia, středisko společných činností AV ČR, 2007, s. 998, 999. ISBN 978–80–200–1488–8

DUFEK, Antonín. O nefotografovatelnosti pralesa. In Antonín Dufek (ed.), Neregulováno — Prales ve fotografii, katalog, Brno, Moravská galerie v Brně, 2008, s. 29, 61, 77, [84] s., [1 repro]. ISBN 978–80–7027–188–9

DUFEK, Antonín. Otisky prasvěta — fotografie Jiřího Šiguta, Veronica, časopis pro ochranu přírody a krajiny, roč. XXIII., č. 4, Brno, Regionální sdružení ČSPO Brno, 2009, s. 18–19, [6 repro]. ISSN 1213–0699

DUFEK, Antonín. Půl století fotografické sbírky Moravské galerie v Brně, Fotografická sbírka Moravské galerie v Brně a dějiny fotografie. In V plném spektru — fotografie 1841—2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Praha, Moravská galerie v Brně a KANT, 2011, s. 24, 82, 480, 495, 508, [1 repro]. ISBN 978–80–7027–240–4 (MG) ISBN 978–80–7437–057–1 (KANT)

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Grafické pertitury, Živá hudba, 4 2013, s. 206–208.

(ep). Zapis indywidualny, Katowice, Trybuna Śląska, 12. 3.. 2000.

FERENC, Petr. Génia, který nechal hudebníky ladit rádia, uctí DOX, Aktuálně.cz, 24. 5. 2012.

FIŠER, Marcel. Dva roky Galerie města Plzně / Půlrok v regionu, Pars Pro Toto, 2/2003 — časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje, Janovice nad Úhlavou, Galerie Klatovy/Klenová a Zámek Týnec, 2003, s. 7, 10, 11, 42.

FIŠER, Marcel. Jiří Šigut. In Marcel Fišer, Krejčová Magdalena, ± 50. Generace 80. let z edice Ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, katalog, Janovice nad Úhlavou, Galerie Klatovy/Klenová, 2006, str. 44, [48] s., [2 repro]. ISBN 80–85628–94–5

FREIBERG, Jan. Bohatství. In Freiberg Jan, Bohatství, katalog, Janovice nad Úhlavou, Galerie Klatovy/Klenová, 2005, s. 2–4, 26–28, [28] s., [7 repro]. ISBN 80–85628–88–0

FREMLOVÁ, Vendula. Kurátorský experiment II., Země snivců, katalogová skládanka, Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, [1] list složený do [16] s., [1 repro].

FREMLOVÁ, Vendula. In Vendula Fremlová, Martin Kolář, Martin Nietsche (eds.), Kurátorský experiment I. a II. (Reflexe média malby v médiu fotografie, Země snivců), katalog, Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 23, 24, 28, 29, 47, 49, 53, [64] s., [1 repro]. ISBN 978–80–7044–936–3

FRYČ, Martin. Vernisáž výstavy Landscape, martinfryc.eu — webové stránky milovníka umění mapující současnou uměleckou scénu, 19. 12. 2017.

GAJDOŠOVÁ, Michaela. V rozhovore s krajinou, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 21, 2004, s. 1, [1 repro]. ISSN 1210–5236

GORZEŃSKA, Zuzana. Fotografia jako obraz naturalny (fotogram) twórczość jiři’ego šiguta, Autorskie Koncepcje Fotografii, , Wrocław, MFF Kwadrat, II rok, Czerwiec, 2009.

GRAF, Alfred. Jiri Sigut, 2009 Austellungen allertArt Bludenz (August bis Dezember 2009), katalogová skládanka, AllerArt Bludenz, Verein zur Forderung von Kunst und Kultur, Bludenz. [1] list složený do [12] s., [1 repro].

GUZIUR, Jakub. — /pro Jiřího Šiguta/. In Jakub Guziur, Pavěk — eseje, dedikace, výpisky z četby, Jinočany, Nakladatelství H&H Vyšehradská — edice Poesis, Jinočany, 2009, s. 51. ISBN 978–80–7319–093–4

GUZIUR, Jakub. Mezi znaky KABE Š IGUT. In Petr Kabeš, Tváří v tvar (z rukopisné pozůstalosti a ze sbírky Obyvatelná těla uspořádala a k vydání připravila Anna Kareninová), Velké Losiny, Papírenská manufaktura Velké Losiny s r. o., 2012, s. 55, [3 repro]. ISBN 978–80–87466–08–7

GUZIUR, Jakub. Vrstvení světla  — k fotografickým záznamům Jiřího Šiguta. In Jiří Šigut. Práce/Works 1985–2018, Praha, KANT, Ostrava, GVUO, 2018, [512] s., [342 repro]. ISBN 978–80–7437–253–7 (KANT); ISBN 978–80–87405–43–7 (GVUO)

GUZIUR, Jakub. Duben/27, Srpen/23. In Terezie Pokorná. Jakub Guziur — Jedna věta 2018,zvláštní příloha čtvrtletníku Revolver Revue č. 114/2019, Revolver Revue, No. 114/2019/jaro, Praha, 2019, s. 12. ISBN 978–80–87037–98–0

HACZEK, Zdisłav. Jiri Sigut — Pozwala pisać czasowi, FOTO mania, Nr. 18/99, Zielona Góra, Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, 1999, s. 2, [1 repro].

HAYEK, Pavel. Pavel Hayek — Jiří Šigut, katalogová skládanka, Ostrava, nákladem autorů pro Galerii na Bidýlku v Brně a DOBA, Torino, 1998, [1] list složený do [6] s., [3 repro].

(hej). Fotografie od Dobrého pastýře, Brno, Moravské listy, 27. 7. 1993, s. 11.

HINKOVÁ, Sylva. Srovnání modernistického a postmoderního přístupu k tématu kapradiny ve fotografii prostřednictvím komparace fotografií Jiřího Šiguta a Jaromíra Funkeho (kurátorská studie), magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy —Teorie interaktivních médií, Brno, 2015, 64 s.

HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Doteky země, katalog, Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2006, s. 11, 46, 47, 54, [56] s., [1 repro]. ISBN 80–85053–57–8

HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. Průzračný svět — Die Durchsichtige Welt, katalog, Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2007, s. 13, 23, 82–83, 93, 108, 109, [112] s., [1 repro]. ISBN 80–85053–62–4

HORÁČEK, Radek. Stopy přírody na fotografickém papíru, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XI, č. 13, 1998, s. 6, [1 repro]. ISSN 1210–5236

HORÁČEK, Radek. V rytmu letu bělásků. In Radek Horáček (ed.), V rytmu letu bělásků, katalog, Brno, Dům umění města Brna, 2004, s. 8, [16] s., [1 repro]. ISBN 80–7009–138–X

(HORT). Eksperymenty Jiři Šiguta, Pozna€, Co jest Grane  Gazeta Wielkopolska, 23. 4. 1999.

HRADILOVÁ, Lucie. Stopy spánku, diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné tvorby, Olomouc, 2010, 56 s.

HRDINA, Jiří. Ostrava fotografická 1860—2009 — Svoboda!? Hledání nového pohledu. In Ivo Kaleta, Jakub Chrobák, Monika Horsáková, Pavel Hruška, Petr Hruška, Jan Malura (eds.), Bílá kniha (17 příběhů z historie ostravské kultury), Ostrava, Statutární město Ostrava, 2009, s. 112–114, [1 repro]. ISBN 978–80–254–6362–8

HROMKOVÁ, Martina. Nefigurativní tendence ve fotografii v českých zemích po roce 1989, teoretická bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko—přírodovědecká fakulta v Opavě, Institut tvůrčí fotografie, Opava, 2013 , 63 s.

HUNTINGTON, Richard. Picturing Eden, ART news, Summer 2006, page 186, New York, 2006

CHEVALIER, Yann Le. Le souffle de rien, Parcours des Arts, Revue d’art de Toulose–Midi– Pyrénées, No. 8, Octobre–Novembre–Décembre 2006, éditée par les éditions In extenso, Laranès, Canens, 2006, s. 26, [1 repro].

CHROBÁK, Ondřej. forever jv. In Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Jana Písaříková (eds.), Jiří Valoch. Whatewer. Výběr z textů 1966-1989. Moravská galerie v Brně, Brno, 2020, s. 22, 287, 394. ISBN 978–80–7027–335–7

JAKUBCOVÁ, Júlia. Druhotvary, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XVIII, č. 2, 2015, s. 3. ISSN 1210–5236

JAKUBČÁKOVÁ, Lena. Staré — nové, Fotonoviny — občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku, roč. X, č. 35/2016, Bratislava, OZ Fotogo, Stredoeurópsky dom fotografie, 2016, s. 13, [1 repro]. ISNN 1337–6454

JANATA, Michal. Romantika světla — světlo romantiky (paralely mezi výtvarným uměním a přírodovědným diskurzem). In Jiří Zemánek (ed.), Ejhle světlo, katalog, Praha, Nakladatelství KANT a Moravská galerie v Brně, 2003, s. 14, 78–81, 209, [392] s., [2 repro]. ISBN 80–7027–118–3 (MG), ISBN 80–86217–61–2 (KANT)

JIROUŠEK, Martin. Syrové prostředí Ostravy mě zasáhlo o dost později, Seriál MF Dnes Ostravské stopy, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 10. 6. 2019, s. 14.

Jiří Šigut. II. Nový zlínský salon 1999, katalog, Zlín, Státní galerie ve Zlíně, 1999, s. 25, 131, [160] s., [1 repro]. ISBN 80–85052–33–4

Jiří Šigut. III. Nový zlínský salon 2002, katalog, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2002, s. 5, 97, [112] s., [1 repro]. ISBN 80–85052–44–X

Jiří Šigut. IV. Nový zlínský salon 2005 — první přehlídka současného českého a slovenského umění, katalog, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2005, s. 14, [168] s., [1 repro]. ISBN 80–85052–59–8

JURECKI, Krzysztof. Bialystok Interphoto 2019, Artluk sztuka na spad, 3–4/2019, Stowarzyszenie Kulturalne ARTES, Poznań, 2019, s. 73. ISSN 1896-3676

(KLEPAL, Boris). Jiří Šigut, Opus Musicum, hudební revue, ročník 53 / 2021, č. 1, Opus Musicum, o.p.s., Brno, ISSN 0862–8505, přední a zadní strana obálky, s. 96, [9 repro].

KLIMEŠ, Martin. In Jiří Šigut — fotografie, katalogová skládanka k Výstavě na schodech, Opava, Klub mladých při Městském domě kultury Petra Bezruče a Okresní kulturní středisko Opava, 1988, [1] list složený do [6] s.

KLIMEŠ, Martin. Jiří Šigut. In Jiří Šigut — Záznamy, katalog k výstavě v Galerii mladých v Brně, Ostrava, Tirage, 1993, [8] s., [6 repro].

KLIMEŠ, Martin. Na houby / for John Cage. In Ivan Berger, Martin Klimeš, Lenka Borovičková (eds.), Na houby / for John Cage, katalog, Opava, Bludný kámen, 2012, s. 6, 8, 142, 143, [160] s., [2 repro]. ISBN 978–80–905038–0–9

KLIMEŠ, Martin. Předtím, teď, potom. In Martin Klimeš, Matěj Frank (eds.), Předtím / Teď / Potom, katalog, Opava, Bludný kámen, 2015, s. 10, 21, 62, 63, [76] s., [2 repro]. ISBN 978–80–905038–4–7

KLIMEŠ, Martin. Konceptuální východiska a médium fotografie v díle Jiřího Šiguta, Časopis Slezského zemského muzea — vědy historické — série B, 64/1/2015, Opava, Slezské zemské muzeum, 2015, s. 41–50, [6 repro]. ISSN 1211–3131

KLIMEŠ, Martin. Jiří Šigut. In Martin Klimeš, Matěj Frank (eds.), XXBK Bludný kámen 1995—2015, katalog, Opava, Bludný kámen, 2015, s. 25–27, [78] s., [1 repro]. ISBN 978–80–905038–3–0

KLIMEŠ, Martin. Experimenty bez kompromisů. In Jiří Šigut. Práce/Works 1985–2018, Praha, KANT, Ostrava, GVUO, 2018, [512] s., [342 repro]. ISBN 978–80–7437–253–7 (KANT); ISBN 978–80–87405–43–7 (GVUO)

KLOCHKO, Deborah (ed.). Picturing Eden, katalog, Rochester NY, George Eastman House —International museum of photography and film and Steidl Publishers, Gottingen, 2006, s. 118–122, [192] s., [5 repro]. ISBN 3–86521–207–7 (GEH) ISBN 13: 978–3–86521–207–8 (Steidl)

KOLÁŘ, Martin. Země snivců. In Vendula Fremlová, Martin Kolář, Martin Nietsche (eds.), Kurátorský experiment I. a II. (Reflexe média malby v médiu fotografie, Země snivců), katalog, Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 23, 24, 28, 29, 47, 49, 53, [64] s., [1 repro]. ISBN 978–80–7044–936–3

KOLÁŘ, Martin. Momenty Jiřího Šiguta, Pandora — kulturně–literární revue, č. 15 / prosinec 2007, Ústí nad Labem, občanské sdružení Nad Labem, 2007, s. 158–162, [4 repro]. ISSN 1801–6782

KOLÁŘ, Martin. Kurátorský experiment II., Země snivců, katalogová skládanka, Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, [1] list složený do [16] s., [1 repro].

KOLEČEK, Michal. Ze středu ven — umění regionů 1985—2010 In Michal Koleček (ed.), Ze středu ven — umění regionů 1985—2010, katalog, Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeská galerie v Plzni, 2014, s. 8, 62, [384] s., [1 repro]. ISBN 978–80–7414–704–3

KONOPKA, Bogdan. Czym jest czas? In Jakub Byrczek (ed.), Jiři Šigut — Zapisy, katalog, Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, 2000, [12] s., [8 repro]. ISBN 83–88418–00–9

KONOPKA, Bogdan. Zapisy Jiři Šiguta, Kwartalnik fotografia, 8/2001, Września, 2001, s. 64–66, [6 repro]. ISSN 1509–9628

KONOPKA, Bogdan. Un souffle autour de rien, katalogová skládanka, Cahors, Musée de Cahors Henri Martin, 2006, [1] list složený do [8] s., [2 repro].

KONOPKA, Bogdan. Jiři Šigut — Zapisy z Krainy Cieni. In Jiři Šigut — Moi najbliżsi, katalog, Łodź, Galeria FF a Łodźski dom kultury, 2008, [8] s., [4 repro].

KOSOVÁ, Lenka. Unikátní Záznamy Jiřího Šiguta, Atlas.cz / Zábava, 28. 1. 2004

KOVAL, Miroslav. Zrcadlo zemi nastavené / Jiřímu Šigutovi. In Jiří Šigut — Fotozáznamy, katalog, Šumperk, vydavatel neuveden, 2002, [2] listy složené do [8] s., [5 repro].

KOWOLOWSKI, František. Koncept Śląski / Slezský koncept. In Tereza Čapandová, Tomáš Koudela (eds.) Situation Silesia 2019, katalog, Ostravská univerzita, Ostrava, 2019, s. 3, 64–65, 69, 71, 73, 79 [80] s., [3 repro]. ISBN 978–80–7599–158–4

KRANLOVÁ, Pavla. Čeští výtvarníci využívající fotografii od devadesátých let 20. století po současnost, diplomová práce, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, 2005.

KUTERA, Romuald. Cisza — Jiři Šigut. In Romuald Kutera (ed.), 2008 — Galeria Sztuki Najnowszej, katalog, Gorzow Wlkp., Miejski Ośrodek Sztuki a Galeria Sztuki Najnowszej, 2009, s. 9–10, 28–31, [48] s., [5 repro]. ISBN 978–83–61781–00–4

KŘÍŽ, Jan. Průzračný svět, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XX, č. 5, 2007, s. 4, [1 repro]. ISSN 1210–5236

KUBÍČKOVÁ, Hana. Jiří Šigut, seminární práce, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Ostrava, 2004.

KUNEŠ, Aleš. Přikrytý trávou, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 6, 2004, s. 6, [1 repro]. ISSN 1210–5236

KUNEŠ, Aleš. Retrospektiva Galerie 4, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XIX, č. 11, 2006, s. 2. ISSN 1210–5236

KVĚTOŇ, Radek. Jiří Šigut — za hranice fotografie, magisterská diplomová práce, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha, 2006, 55 s.

LAHODA, Vojtěch. Ejhle světlo, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XVII, č. 2, 2004, s. 5. ISSN 1210–5236

LASOTOVÁ, Dáša. Pět zastavení na výstavě Slezský koncept, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XVIII, č. 5, 2005, s. 12. ISSN 1210–5236

LASOTOVÁ, Dáša. Slezský koncept. In Slezský koncept 2016, katalogová skládanka, Český Těšín, Kulturní a společenské středisko Střelnice, 2016, s. 2, 7, [8] s., [1 repro].

LENDELOVÁ, Lucia. Alchýmia dávno strateného času. In Jiné fotografie, katalog, Ostrava, Fotografická galerie Fiducia, 2004, s. 1–4, 23–27, [32] s., [5 repro].

LINDAUROVÁ, Lenka. Krajina je koncept, který tu byl před námi, era 21, roč. IX., č. 3/2009, Brno, ERA21 s.r.o., 2009, s. 57–58. ISSN 1801–089X

LINDAUROVÁ, Lenka. Abstraktní fotografie…, era 21, roč. X., č. 1/2010, Brno, ERA21 s.r.o., 2010, s. 12, [1 repro]. ISSN 1801–089X

ŁUBOWICZ, Elżbieta. Żrodło poetyckiego widzenia. In Jakub Byrczek (ed.), Kontakty — Czas przełomu / Przełom czasu, katalog, Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, 2000, s. 4, 66, 67, [80] s., [1 repro]. ISBN 83–88418–07–6

ŁUBOWICZ, Elżbieta. Istota rzeczy w źdźbłe trawy — fotografie bez fotografii Jiři Šiguta, Format —pismo artystyczne 33/34, nr. 1—2/2000, Wrocław, 2000, s. 71–73, [4 repro]. ISSN 0867–2555

ŁUBOWICZ, Elżbieta. Powrót do źródeł — dwie drogi, Format — pismo artystyczne 37, nr. 4/2000, Wrocław, 2000, s. 92. ISSN 0867–2555

ŁUBOWICZ, Elżbieta. Sztuka i natura v XXI. Wieku. In Elżbieta Łubowicz (ed.), Lustro natury, katalog, Wrocław, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2007, s. 62–64, 92, 97, 104, 111, 115, [118] s., [3 repro]. ISBN 978–83–87104–72–6

ŁUBOWICZ, Elżbieta. Obraz wycięty z widoku. O symbolicznym znaczeniu kadru, Dyskurs — Pismo Naukowo—Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr. 15/2012/2013 , Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, 2013, s. 63–65. ISSN 1733–1528

MACHALICKÝ, Jiří. Prostor pro intuici, katalogová skládanka, Praha, Galerie hlavního města Prahy, 2007, [1] list složený do [10] stran, [1 repro].

MACHALICKÝ, Jiří. Stopy ohně. In Jiří Machalický (ed.), Stopy ohně, katalog, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009, s. 10, 49, 50, 80–92, [84] s., [3 repro]. ISBN 978–80–85091–92–2

MACHALICKÝ, Jiří. Světlo, stín a tma, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XIV, č. 7, 2011, s. 7, [1 repro]. ISSN 1210–5236

MACHALICKÝ, Jiří. Události ve vymezeném čase, Praha, Lidové noviny, 25. 2. 2019, s. 7.

MACHALICKÝ, Jiří. Kosmos. In Jiří Machalický (ed.) Kosmos, katalog, Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy, 2019, s. 15, 84–86, [96] s., [3 repro]. ISBN 978–80–88288–13–08

MAJCHRZYCKA, Kamila. Jiří Šigut — Zapisy — prezentacja fotoinstalacji towarzyszaca Festiwalowi Fotografii, 042 Magazine, no. 31, May 2008, Łodź, 2008, s. 9, 31, [1 repro]. ISSN 1895–1740

MALINA, Václav. Les. In Václav Malina (ed.), Les, katalog, Plzeň, Galerie města Plzně, 2005, s. 8, 30, 31, 54, 57, 59, [62] s., [1 repro]. ISBN 80–239–6078–4

MALINA, Václav. Deset let galerie města Plzně. In Malina, Václav (ed.), 10 let galerie města Plzně (souborný katalog výstav 2001—2011), Plzeň, Galerie města Plzně, 2012, s. 8, 10, 13, 75–77, 110, 232, 234, 378, 417, [5 repro]. ISBN 978–80–87289–18–1

MICHNA, Jaroslav. Post-objektiv. In Jaroslav Michna, Post-objektiv, Edice Zisky GVUO, katalogová skládanka, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, 2022, [1] list složený do [10] s., ISBN 978–80–87405–67–3

MIKOLÁŠEK, Martin. Záznamy Jiřího Šiguta — Estetika neintencionálního dotyku, A2 kulturní týdeník, ročník IV, č. 51–52, 2008, str. 8, [1 repro]. ISSN 1801–4542

MIKOLÁŠEK, Martin. Bez rozlišení, katalogový list, Ostrava, Galerie Dole, občanské sdružení Fiducia, 2013 , [2] s., [1 repro].

MIKOLÁŠEK, Martin. Malba jako jedna z relevantních alternativ, jak být s uměním. In Galerie Dole 2013, katalog, Ostrava, Galerie Dole, občanské sdružení Fiducia, 2013, s. 33–37, [48] s., [5 repro]. ISBN 978–80–905106–8–5

MIKOLÁŠEK, Martin. Výtvarné umění v Ostravě za posledních dvacet let — pár vzpomínek a osobních reflexí. In Monika Horsáková, Pavel Hruška (eds.), 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény, Ostrava, Spolek Fiducia, 2018, s. 134, 136. ISBN 978–80–906016–6–6

MIKOLÁŠEK, Martin. Jiří Šigut: práce 1985–2018. Krásná Ostrava bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, 01/2019, roč. VII, Ostrava, okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a spolek Fiducia, 2019, s. 15–17, [4 repro].

MOUCHA, Josef. Kontakty IV: Intimní prostor, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XII, č. 8, 1999, s. 6. ISSN 1210–5236

MOUCHA, Josef. Dech kosmu, Fotograf #4/ 2004, roč. III, Brno, Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2004, s. 106, [2 repro]. ISSN 1213–9602

MOUCHA, Josef. Zrození Múzy. In Josef Moucha (ed.), Retrospektiva Galerie 4, katalog, Cheb, Galerie 4, 2005, s. XXXIX, 90–93, [104] s., [3 repro]. ISBN 80–239–5590–X

MOUCHA, Josef. Jiří Šigut (Portfolio), Fotograf (krajina) roč. V, #8/2006, Brno, Mediagate, s.r.o., 2006, s. 36–47, [11 repro]. ISSN 1213–9602 (print), ISSN 1802–2413 (on–line)

MOUCHA, Josef. K problematice umělecké fotografie v kontextu díla Josefa Sudka, Bulletin MG, č. 62, Brno, Moravská galerie v Brně, 2007, s. 88–89, [1 repro]. ISSN 0231–5793

MOUCHA, Josef. Rituální pasti živlům, Art&Antiques 11, listopad 2009, Praha, Ambit Media, a.s., 2009, s. 44–46, [5 repro]. ISSN 1213–8398

MOUCHA, Josef. Záznamy Jiřího Šiguta. In Josef Moucha (ed.), Jiří Šigut — Exponáty, katalog, Ostrava, Fotografická galerie Fiducia, 2010, [32] s., [29 repro].

MOUCHA, Josef. Šigutova cesta mimo žánry, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XXIII, č. 14–15, 2010, s. 7, [1 repro]. ISSN 1210–5236

MOUCHA, Josef. Jiří Šigut: Late Harvest, Imago, No 29—30 / Summer—Winter 2010, Bratislava, FOTOFO, 2010, s. 94–95, [1 repro]. ISSN 1335–1362

MOUCHA, Josef. Jiří Šigut. In Josef Moucha (ed.), Obrazy z dějin fotografie české. Eseje o umění a klasicitě, Praha, Josef Moucha — Edice texty Archivu výtvarného umění, svazek I., 2011, s. 243–251, 272. ISBN 978–80–905026–0–4

MOUCHA, Josef, Art Centrum Galerie 4. In Zbyněk Illek (ed.) Art Centrum Galerie 4, 30 let Galerie 4, 2015, Cheb, Art centrum Galerie 4, s. 33, 41, 129, [1 repro].

MOUCHA, Josef. Fotografická galerie Fiducia. In Monika Horsáková, Pavel Hruška (eds.), 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény, Ostrava, Spolek Fiducia, 2018, s. 148. ISBN 978–80–906016–6–6

MOUCHA, Josef. Tušení metafyziky. In Josef Moucha, Metafyzika fotografie, katalog, Fotografická galerie Fiducia, Moravská Ostrava, 2021, s. 36, [40] s., [1 repro].   

MUSILOVÁ, Helena. Revokace média — fotogram a současné umění v Česku, Flash Art — The world‘s Leading Art Magazine, Vol. VI, No. 26, December 2012—March 2013, s. 29–30. ISSN 1336–9644

NAVRÁTIL, Ondřej. Land art a tak dál. Zelené ostrovy — České umění ve věku environmentalismu 1960–2000. Brno, Masarykova univerzita ve spolupráci s nakladatelstvím Dexon Art s.r.o. a galerií Off/Format, 2017, s. 70. ISBN 978–80–210–8883–2 (Masarykova univerzita) ISBN 978–80–907063–0 –9 (Dexon Art)

NAVRÁTIL, Ondřej. Otisky živlů. In Řečiště a vlnaČeské umění a environmentální problematika na počátku 21. století, Masarykova univerzita ve spolupráci s Dexon Art, s.r.o. a galerií OFF/FORMAT, Brno, 2020, s. 10, 77-82, 84, 97-98, 293. ISBN 9788021098374 (Masarykova univerzita, Brno) 9788090706330 (Dexon Art)

NITSCHE, Martin. Reflexe. In Vendula Fremlová, Martin Kolář, Martin Nietsche (eds.), Kurátorský experiment I. a II. (Reflexe média malby v médiu fotografie, Země snivců), katalog, Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 23, 24, 28, 29, 47, 49, 53, [64] s., [1 repro]. ISBN 978–80–7044–936–3

PASTOR, Suzanne. Česká a slovenská fotografie od 90. let 20. století. In Suzanne Pastor, Gunther Dietrich (eds.), Czech Fundamental, katalog, Praha, Artinbox Gallery a KANT, 2015, s. 16, 93, 124–127, [168] s., [4 repro]. ISBN 978–80–7437–183–7

PÁTEK, Jiří. Fotografie / technologie, techniky, přístupy. In Jiří Zemánek (ed.), Ejhle světlo, katalog, Praha, Nakladatelství KANT a Moravská galerie v Brně, 2003, s. 2003, s. 14, 78–81, 209, [392] s., [2 repro]. ISBN 80–7027–118–3 (MG), ISBN 80–86217–61–2 (KANT)

PÁTEK, Jiří, Jiří Šigut cestou. In Jiří Pátek (ed.), Jiří Šigut — Záznamy, fotografie z let 1999—2003, katalog, 2. svazek edice Cameracura, Brno, Mediagate, s.r.o., Medica Publishing and Consulting, s.r.o. a Moravská galerie v Brně, 2004, s. 7, 9, 11, [60] s., [27 repro].

PÁTEK, Jiří. (Anti)fotografie Jiřího Šiguta, Art&Antiques, únor 2004, Praha, Artmedia, spol. s r.o., s. 96, [3 repro]. ISSN 1213–8398

PÁTEK, Jiří. Jiří Šigut, IMAGO 17, Winter 2004, Bratislava, FOTOFO, 2004, s. 58–59, [2 repro]. ISSN 1335–1362

PÁTEK, Jiří. Jiří Šigut. Záznamy 1999—2003, Bulletin MG, č. 60, Brno, Moravská galerie v Brně, 2005, s. 342–343. ISSN 0231–5793

PEČINKOVÁ, Pavla. Dnešní české umění, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XI, č. 8, 1998, s. 1. ISSN 1210–5236

PELIKÁNOVÁ, Gabriela. Stopy ohně, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XXII, č. 19, 2009, s. 12. ISSN 1210–5236

PETLACHOVÁ, Hana. S ohněm, k zemi, ve vzduchu, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 9, 2002, s. 6, [1 repro]. ISSN 1210–5236

PÍSAŘÍKOVÁ, Jana, RAIMANOVÁ, Ivona. Měkkohlaví, katalogová skládanka, SmetanaQ Gallery, Praha, 2023, [1] list složený do [6] s [1 repro].

PLUCNAROVÁ, Petra. Návrat k přírodě — cyklus fotografií rozvíjejících téma stylizované fotografie přírody, diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Plzeň, 2012, 50 s

POHRIBNÝ, Jan. „Listogram“ aneb Otisk přírody. In Jan Pohribný (ed.), Kreativní světlo ve fotografii, Brno, Zoner Press, 2011, s. 225, [1 repro]. ISBN 978–80–7413–143–1

POHRIBNÝ, Jan. Otiskněte (svůj) stín. In Jan Pohribný (ed.), Kreativní barva ve fotografii, Brno, Zoner Press, 2016, s. 240, 241, 247, [2 repro]. ISBN 978–80–7413–332–9

PONDIKASOVÁ, Andrea, Neviditelný svět aneb věci, které nevidíme, ale jsou stále s námi —Mikrosvět, teoretická bakalářská práce, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2008.

POSPĚCH, Tomáš. Fotografování fotografie — České modely neiluzivní fotografie, Flash Art — The world‘s Leading Art Magazine, Vol. VI, No. 26, December 2012—March 2013 , s. 26–28, [1 repro]. ISSN 1336–9644

POSPĚCH, Tomáš. Neiluzivní fotografie — Jiří Šigut: Tematizovat fotografii. In Tomáš Pospěch, Myslet fotografii. Česká fotografie 1938—2000, Praha, Positif ve spolupráci s nakladatelstvím DOST, 2014, s. 182, 184, 188–190, 225, 233. ISBN 978–80–87407–05–9

POSPĚCH, Tomáš. 12045 pracovních dnů, Fotograf (investigace), roč. XVIII., #33/2019, Praha, Fotograf 07 z.s., 2019, s. 134–135, [1 repro]. ISSN 1213–9602

POSPĚCH, Tomáš. 1989. Rok zlomu? In Tomáš Pospěch (ed.), 1989, katalog, Národní galerie Praha, Praha, 2019, s. 3, 20, 22, 23, [152] s., [3 repro]. ISBN 978–80–7035–737–8

POSPĚCHOVÁ, Eva. Jiří Šigut, teoretická bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko—přírodovědecká fakulta v Opavě, Institut tvůrčí fotografie, Opava, 2013 , 54 s.

POSPĚCHOVÁ, Eva. Jiří Šigut – fotograf. In Miroslav Šmied, František Záruba (ed.), Obrazy uctívané, obdivované a interpretované: sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, s.r.o., edice Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium; vol. XX, 2015, s. 472–490, [516 s.]. ISBN:978–80–7422–382–2

PRZYBYŁO–IBADULLAJEV, Marta. Srebro w żelatynie. In Marta Przybyło–Ibadullajev (ed.), Emulsja, Warszawa, Wydawnictwo Fundacji Archeologia Fotografii, 2015, s. 132–135, 159, 175, [3 repro]. ISBN 978–83–64443–06–0

(-red-). Unikátní práce v Ambitu Místodržitelského paláce – S fotopapíry do přírody, Brno, KAM  3/04 3. 4. 2004, s. 2.

(red–KLEPAL, Boris) Jiří Šigut, Opus Musicum, hudební revue,  ročník 53/2021, č. 1, Opus Musicum, o.p.s., Brno, issn 0862-8505, přední a zadní strana obálky, s. 96, [9 repro].

ROGALEWICZ, Bartek. Sen ogrodnika. In Arek Berbecki, Bartek Rogalewicz (eds.), CRET 2/99, Poznań, 1999, s. 46–49, [4 repro].

SAJ, Andrzej. Rocznicowy remanent. In Romuald Kutera (ed.), 2008 — Galeria Sztuki Najnowszej, katalog, Gorzow Wlkp., Miejski Ośrodek Sztuki a Galeria Sztuki Najnowszej, 2009, s. 9–10, 28–31, [48] s., [5 repro]. ISBN 978–83–61781–00–4

SEDLÁČEK, Zbyněk. Bohatství, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XVIII, č. 25–26, 2005, s. 4, [1 repro]. ISSN 1210–5236

SEDLÁČEK, Zbyněk. Výstavní činnost Bludného kamene 1995—2009. In Martin Klimeš, 10 let Bludného kamene v Opavě / 15 let výstavní činnosti Bludného Kamene, Opava, Bludný kámen, 2009, s. 3, 7, 8, 10, 23, [3 repro].

SEDLÁČKOVÁ, Lenka. Za hranice fotografie: Příroda, vesmír, čas (projekt č. 15). In Ivan Hartman, Světlana Michajlová, Katarina Rybková, (eds.), International Triennale of Contemporary Art, katalog, Praha, vydal KANT pro Nádodní galerii v Praze, 2008, s. 342–345, 350, 351, [528] s., [1 repro]. ISBN 978–80–86970–65–3 (KANT) ISBN 978–80–7035–375–2 (NG)

SEDLÁČKOVÁ, Lenka. Jiří Šigut. In Jolana Havelková, Naďa Kovaříková, Helena Musilová (eds.), Stopy a záznamy, 8. fotografický festival Funkeho Kolín, katalog, Kolín, Občanské sdružení Funkeho Kolín, 2009, s. 82–85, 112, 113, 126, 127, [144] s., [7 repro]. ISBN 978–80–903666–2–6

SIOSTRZONEK, Jiří. Jen několik záchvěvů.... In Jiří Šigut — Fotografie 1985—1987, katalogová skládanka, Ostrava, nákladem autora pro Galerii pod Podloubím, 1988, [1] list složený do [6] s.

SMOLÍKOVÁ, Marta. Jak se současné umění vyjadřuje o krajině. In Ludvík Hlaváček, Marta Smolíková (eds.), Krajina v současném umění, katalog, Praha, Sorosovo centrum současného umění v Praze, 1993, s. 41, 72, 73, [104] s., [1 repro].

STAL, Dominique, Jiří Šigut, Grass #9, Art Moderne et Contamporain–Peinture Moderne et Contemporaine Sculptures et Photos, Escape Moncassin, Paris, 2011, p. 22

SURŮVKA, Jiří. Kolmo k ose podruhé, ale jinak... In Jiří Surůvka (ed.), Kolmo k ose II., katalog, Ostrava, vydavatel neuveden, 2001, s. 12, 24, 28, [52] s., [3 repro].

SVÍTKOVÁ, Marta. Jiří Šigut, Fototip, ročník XII, 8/2005, Banská Bystrica, Občianské združenie priaznivcov fotografie, 2005, s. 20–23, [8 repro]. ISSN 1335–0773

SVOBODA, Aleš. Prostor pro intuici, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XX, č. 23, 2007, s. 1, [1 repro]. ISSN 1210–5236

SVOBODA, Aleš. Měkkohlaví v jubilejním roce, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XXIII, č. 2, 2010, s. 12, [1 repro]. ISSN 1210–5236

SZLAPA, Krzysztof. Zywy Skansen Fotografii, In Adrian Rams (ed.), Zywy Skansen Fotografii — warsztaty fotografii analogowej, 2018, s. 6, 20–21, 25, [1 repro]. ISBN 978–83–918235–1–4

ŠEVČÍK, Jiří, MORGANOVÁ, Pavlína, NEKVINDOVÁ, Terezie, SVATOŠOVÁ, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010 — Texty a dokumenty, Praha, Akademie výtvarných umění v Praze: Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011, s.808, 831, 851, 858, 862, 876, 879, 887, 889, 894, [984] s. ISBN 978–80–87108–27–2

ŠIGUT, Jiří. Poznámky k fotografii. In Jiří Šigut —Fotografie 1985—1987, katalogová skládanka, Ostrava, nákladem autora pro Galerii pod Podloubím, 1988, [1] list složený do [6] s.

ŠIGUT, Jiří. Poznámky k fotografii 1984—1985. In Martin Klimeš (ed.), Kontakty — Daněk, Havlík, Klimeš, Kvíčala, Otisk, Šigut, Veselý, katalog, Opava, vydavatel neuveden, 1988, s. 11 , 12, [12] s., [1 repro].

ŠIGUT, Jiří. Poznámky k fotografii, návody, interpolace. In Jiří Šigut: Fotografie — Záznamy 1985—1989, katalogová skládanka, Opava, Klub mladých při Městském domě kultury Petra Bezruče, 1990, [1] list složený do [12] s., [5 repro].

ŠIGUT, Jiří. Pokus o spánek. In Jiří Šigut, Fotografie — Záznamy, katalog k výstavě v Domě umění v Opavě, Ostrava, Tirage, 1993, [16] s., [12 repro].

ŠIGUT, Jiří. Voda, tělo, oheň... In Ludvík Hlaváček, Marta Smolíková (eds.), Krajina v současném umění, katalog, Praha, Sorosovo centrum současného umění v Praze, 1993, s. 41, 72, 73, [104] s., [1 repro].

ŠIGUT, Jiří. Jiří Šigut, katalogový list pro Galerii Langův dům, Frýdek-Místek, nákladem autora, 1998, [1] list  [2] s., [2 repro].

ŠIGUT, Jiří. Jiří Šigut — Záznamy, katalogová skládanka pro Galerii Langův Dům, Ostrava, nákladem autora, 1999, [1] list složený do [4] s., [2 repro].

ŠIGUT, Jiří. Próba snu, 21.—22. 7. 1992. In Janusz Nowacki, Ireneusz Zjeżdżałka (eds.), Jiři Šigut — Zapisy, katalog, Poznań, Galeria PF a Centrum kultury Zamek, 1999, [8] s., [4 repro]. ISBN 83–910114–5–3

ŠIGUT, Jiří. Jiří Šigut — Záznamy, katalogová skládanka pro Galerii Půda, Český Těšín, nákladem autora, 1999, [1] list složený do [4] s., [5 repro].

ŠIGUT, Jiří. Večer při jarní rovnodennosti roku 2000. In Jiří Šigut — Záznamy, katalogová skládanka pro Dům umění v Opavě, Ostrava, nákladem autora, 2000, [1] list složený do [6] s., [5 repro].

ŠIGUT, Jiří. La carta fotografica… In Ivana Brožová (ed.), Il paesaggio dell’ anima, katalog, Torino, Doba — Centro Culturale Ceco Italiano — Torino a Bohemia Info — Luxembourg, 2000, s. 16, 17, 21, [24] s., [2 repro].

ŠIGUT, Jiří. 3 texty. In Jiří Šigut, katalog (zelený), Ostrava, Concept, 2001, [16] s., [14 repro].

ŠIGUT, Jiří. Noc 21. ledna 2004. In Jiří Šigut — Záznamy — Records, katalog, Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary a Galerie G4 Cheb, 2004, [12] s., [12 repro]. ISBN 80–85014–52–1

ŠIGUT, Jiří. Záznamy, Host — měsíčník pro literaturu a čtenáře, č. 06/2004, ročník XX, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu HOST a Host — vydavatelství, s.r.o., 2004, s. 40, [16 repro]. ISSN 1211–9938

ŠIGUT, Jiří. Poznámky k fotografii 1984—1985. In Jiří Šigut — fotografie, katalog k výstavě Jiří Šigut — Archiv, Ostrava, Concept a Fotografická galerie Fiducia, 2004, [32] s., [26 repro].

ŠIGUT, Jiří. 25. 5. 2005. In Freiberg Jan, Bohatství, katalog, Janovice nad Úhlavou, Galerie Klatovy/Klenová, 2005, s. 2–4, 26–28, [28] s., [7 repro]. ISBN 80–85628–88–0

ŠIGUT, Jiří. 25. 5. 2005. In Václav Malina (ed.), Les, katalog, Plzeň, Galerie města Plzně, 2005, s. 8, 30, 31, 54, 57, 59, [62] s., [1 repro]. ISBN 80–239–6078–4

ŠIGUT, Jiří. 3 texty, Protimluv — revue pro kulturu, č. 3, ročník 5, Ostrava, občanské sdružení Protimluv, 2006, s. 8, [5 repro]. ISSN 1802–0321

ŠIGUT, Jiří. Úliště, Pars Pro Toto, 9/2006 — časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje, Janovice nad Úhlavou, Galerie Klatovy/ Klenová a Zámek Týnec, 2006, s. 38, 39, [3 repro].

ŠIGUT, Jiří. Portfolio (4 texty), Fotograf #8/ 2006, ročník pátý, Brno, Mediagate, s.r.o., s. 36, 37, [11 repro]. ISSN 1213–9602 (print), ISSN 1802–2413 (on–line)

Šigut Jiří — fotograf, konceptuální umělec, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950—2006, Ostrava, 2006, Výtvarné centrum Chagall, s. 104–105, [2 repro]. ISBN 80–86171–25–6

ŠIGUT, Jiří. Umělci sami o sobě — Fotografický papír, Ateliér: čtrnáctideník současného umění, roč. XX, č. 10, 2007, s. 6, [1 repro]. ISSN 1210–5236

ŠIGUT, Jiří. 5 textů. In Jiří Šigut — Cizsa, katalogová skládanka, Suwałki, Galeria PAcamera a Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, 2007, [1] list složený do [6] s., [5 repro].

ŠIGUT, Jiří. 25. 5. 2005. In Ivan Hartman, Světlana Michajlová, Katarina Rybková, (eds.), International Triennale of Contemporary Art, katalog, Praha, vydal KANT pro Nádodní galerii v Praze, 2008, s. 342–345, 350, 351, [528] s., [1 repro]. ISBN 978–80–86970–65–3 (KANT) ISBN 978–80–7035–375–2 (NG)

ŠIGUT, Jiří. 5 textů. In Jiří Šigut — Záznamy / Records (1992—2008), Ostrava, Concept, 2008, [48] s., [36 repro].

ŠIGUT, Jiří. Moi najbliźsi. In Jiři Šigut — Moi najbliżsi, katalog, Łodź, Galeria FF a Łodźski dom kultury, 2008, [8] s., [4 repro].

ŠIGUT, Jiří. Texty, 2000—2005 (výběr). In Malina, Václav (ed.), Měkkohlaví, katalog, Plzeň, Galerie města Plzně, 2009, s. 14, 15, 160–167, [204] s., [9 repro]. ISBN 978–8087289–06–8

ŠIGUT, Jiří. Pokus o spánek, 21.—22. 7. 1992. In Bouška Ondřej (ed.), Stopy / Traces, katalogová skládanka, Praha, Komunikační prostor Školská 28, 2009, [1] list /složený do [16] s., [3 repro].

ŠIGUT, Jiří. Pokus o spánek, 21.— 22. 7. 1992. In Jolana Havelková, Naďa Kovaříková, Helena Musilová (eds.), Stopy a záznamy, 8. fotografický festival Funkeho Kolín, katalog, Kolín, Občanské sdružení Funkeho Kolín, 2009, s. 82–85, 112, 113, 126, 127, [144] s., [7 repro]. ISBN 978–80–903666–2–6

ŠIGUT, Jiří. Jiří Šigut... In Jozef Cseres, Georg Weckwerth (eds.), Membra Disjecta for John Cage. Wanting to Say Something About John, katalog, Ostrava, DOX Praha a GVU v Ostravě, 2012, s. 67–69, 80, 81, [228] s., [1 repro]. ISBN 978–80–87446–16–4 (DOX) ISBN 978–80–87405–13–0 (GVUO)

ŠIGUT, Jiří. Moji nejbližší, noc z 11. na 12. března 2002. In Vladimír Birgus, Vnitřní okruh v současné české fotografii, katalog, Praha, Nakladatelství KANT a Galerie hlavního města Prahy, 2013, s. 172, 173, 186, 187, [192] s., [6 repro]. ISBN 978–80–7437–099–1

ŠIGUT, Jiří. Jiří Šigut: Partitury. In Iva Oplištilová, Karolína Bulinová (eds.), Živá hudba #4 — časopis pro studium hudby a tance, Praha, Hudební a taneční fakulta a Nakladatelství AMU, 2013 , s. 3, 6–7, 31, 47, 129, 132, 133, 149, 208, [9 repro]. ISSN 0514–7738, ISBN 978–80–7331–299–2

ŠIGUT, Jiří. In Zbyněk Illek, (ed.), Art Centrum Galerie 4. 30 let Galerie 4, katalog, Cheb, Art Centrum Galerie 4, 2015, s. 33, 129, [144] s., [2 repro].

ŠIGUT, Jiří. Poznámky k fotografii (1984–1985) + 9 textů. In Jiří Šigut. Práce/Works 1985–2018, Praha, KANT, Ostrava, GVUO, 2018, [512] s., [342 repro]. ISBN 978–80–7437–253–7 (KANT); ISBN 978–80–87405–43–7 (GVUO)

ŠIGUT, Jiří. Papier fotograficzny…. In Międzynarodowy festiwal fotografii Bialystok INTERPHOTO edycja 2019, katalog, Białystok, Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów, 2019, s. 28–31,[96] s., [3 repro]. ISBN 978–83–934184–2–8

ŠMIHULOVÁ, Mária. Beznadejne nevyliečiteľni romantici Jan Rečo a Jiří Šigut, Slovenské zahraničie, č. 12, Bratislava, 1999, s. 13, 14, [2 repro].

ŠREJMOVÁ, Andrea. Cesty k předkům, magisterská diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc, 2016, 71 s.

ŠVAJCR, Vít. Přesahy tradičních výtvarných oborů a fotografie, závěrečná teoretická práce, Pražská fotografická škola, Praha, 2007, 37 s.

THRANE, Finn. Tidal Pulse — An Exhibition on the Theme of Slowness, May 2000 — May 2002. In Finn Thrane (ed.), Odense Foto Triennale / Festival of Light, Theme: Slowness, Odense, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, 2000, s. 9. [60] s. ISBN 87–7766–102–8

THRANE, Finn. Tidal Pulse — an exhibition about Slowness, Henning Steen Wettendorf. In Finn Thrane (eds.), Katalog, Volume 12, No. 2, Odense, Museet for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, 2000, s. 12, 19, [1 repro]. ISSN 0904–2334, ISBN 87–7766–098–6 

TOMASZCZUK, Zbigniew. Świadomość kadru — szkice z estetyki fotografii, Września, Wydawnictwo Kropka, 2003, s. 16, 18–19, 129, [3 repro].

TYPLT, Jaromír F. Pořád ta představa o vnitřním světle. In Jiří Pátek (ed.), Jiří Šigut — Záznamy, fotografie z let 1999—2003, katalog, 2. svazek edice Cameracura, Brno, Mediagate, s.r.o., Medica Publishing and Consulting, s.r.o. a Moravská galerie v Brně, 2004, s. 7, 9, 11, [60] s., [27 repro].

TYPLT, Jaromír F. Nechat papír (záznamy Jiřího Šiguta), Host — měsíčník pro literaturu a čtenáře, ročník XX, č. 06/2004, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu HOST a Host — vydavatelství, s.r.o., 2004, s. 39, [16 repro]. ISSN 1211–9938

TYPLT, Jaromír F. Malá výstavní síň. In Typlt, Jaromír F. (ed.), Malá výstavní síň 1975—2004, katalog, Liberec, o. s. Cesty, 2005, s. 35, 38, 58, 59, [60] s., [1 repro].

TYPLT, Jaromír. Galerie — Jiří Šigut, A2 — kulturní týdeník 49, 2007, s. 26, 27, [2 repro]. ISSN 1801–4542

TYPLT, Jaromír. Retro — Světlo, katalogová skládanka, Liberec, Galerie U Rytíře a kulturní služby Liberec, s.r.o., 2009, [1] list složený do [6] s., [3 repro].

TYPLT, Jaromír. Osvit zvuku (k fotografickým záznamům Jiřího Šiguta), Souvislosti, roč. XX, č. 1/2009, Praha, Sdružení pro Souvislosti, 2009, 1, s. 21–30, [7 repro]. ISSN 0862–6928

TYPLT, Jaromír. Šigutova úložiště času, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XXII, č. 16–17, 2009, s. 7, [2 repro]. ISSN 1210–5236

TYPLT, Jaromír. Sedm: Jiří Šigut, Revolver Revue, roč. XXXII, č. 108, podzim, Praha, vydává Revolver Revue, 2017, s. 26, 27, [1 repro]. ISSN 1210–2881

URBAN, Jiří. Úvod. Cesta světla — mýty, filosofie a spiritualita ve výtvarném umění, katalog, Kolín, Polabská kulturní společnost, 2012, s. 4, 51, [56] s., [1 repro].

VÁCHOVÁ, Lucie. Funkeho Kolín, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XXII, č. 22, 2009, s. 16, [1 repro]. ISSN 1210–5236

VÁCHOVÁ, Lucie. Daleká je ceta má. In Pavel Rajdl (ed.), Poutníci—běženci—poustevníci, katalog, Regionální muzeum v Kolíně, p.p., KOlín, 2019, s. 6, 43, [48] s., [1 repro]. ISBN 978–80–86403–47–2

VACHUDOVÁ, Božena. Záznamy, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 20, 2004, s. 5, [1 repro]. ISSN 1210–5236

VALOCH, Jiří. Fotografie — Záznamy. In Jiří Šigut, Fotografie — Záznamy, katalog k výstavě v Domě umění v Opavě, Ostrava, Tirage, 1993, [16] s., [12 repro].

VALOCH, Jiří. K expozici Mezi tradicí a experimentem. In Štěpánka Mullerová (ed.), Mezi tradicí a experimentem — práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939—1989, katalog, Olomouc, Muzeum umění, 1997, s. 25, 198, [248] s., [1 repro]. ISBN 80–85227–26–6

VALOCH, Jiří. Šigut Jiří. In I. Zlínský salon mladých, katalog, Zlín, Státní galerie ve Zlíně, 1997, s. 72, 73, [100] s., [1 repro]. ISBN 80–85052–27–X

VALOCH, Jiří. Sokolská 26 (1993—1998), složka katalogových listů k výstavám ve výstavní síni Sokolská 26, Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání v Moravské Ostravě, 1998, [100] s., [1 repro].

VALOCH, Jiří. Jiří Šigut. In Václav Macek (ed.), Mesiac Fotografie 1999, katalog, Bratislava, Společnost FOTOFO, 1999, s. 96–99, [138] s., [2 repro]. ISBN 80–85739–20–8

VALOCH, Jiří. Jiří Šigut. In Jiří Šigut — Záznamy, katalogová skládanka, Plzeň, Galerie města Plzně, 2002, [1] list složený do [4] s., [3 repro].

VALOCH, Jiří. Jiří Šigut. In Jiří Šigut — fotografie, katalog k výstavě Jiří Šigut — Archiv, Ostrava, Concept a Fotografická galerie Fiducia, 2004, [32] s., [26 repro].

VALOCH, Jiří. Slezský koncept. In Martin Mikolášek, Andrea Węglarzyová (eds.), Slezský koncept, katalog, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2004, s. 13, 14, 57–68, 74, 75, 77, [80] s., [27 repro]. ISBN 80–85091–66–6

VALOCH, Jiří. Naprosto vážný pohled na Měkkohlavé. In Malina, Václav (ed.), Měkkohlaví, katalog, Plzeň, Galerie města Plzně, 2009, s. 14, 15, 160–167, [204] s., [9 repro]. ISBN 978–8087289–06–8

VALOCH, Jiří. Jiří Šigut — fotografie, záznamy. In Tomáš Pospěch (ed.), Česká fotografie 1938—2000 v recenzích, textech, dokumentech, Hranice, DOST, 2010, s. 315–317.  ISBN 978–80–87407–01–1

VALOCH, Jiří. Jiří Šigut — Portréty, katalogový list, Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 2012, [2] s., [1 repro].

VALOCH, Jiří. Výstavní síň Sokolská 26 (1993—1998). In Výstavní síň Sokolská 26 — 1993—2013, katalog, Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 2013, s. 9, 15, 26, 27, 57, [60] s., [1 repro].

VALOCH, Jiří. Koncept Jiřího Šiguta: Obrazy, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 19, 2012, s. 7,  [1 repro]. ISSN 1210–5236

VALOCH, Jiří. Fotografie — Záznamy. In Jiří Šigut. Práce/Works 1985–2018, Praha, KANT, Ostrava, GVUO, 2018, [512] s., [342 repro]. ISBN 978–80–7437–253–7 (KANT); ISBN 978–80–87405–43–7 (GVUO)

VAŇOUS, Petr. Jiří Šigut — Bez rozlišení. In Galerie Dole 2013, katalog, Ostrava, Galerie Dole, občanské sdružení Fiducia, 2013 , s. 33–37, [48] s., [5 repro]. ISBN 978–80–905106–8–5

VAŇOUS, Petr. Jiří Šigut. Hledačství a význam schopnosti rozlišovat v éře umělých světů. Úvaha nad půdorysem současné tvorby Jiřího Šiguta, Fotograf (umělé světy), roč. XXIII., #23/2014 , Praha, Fotograf 07 o.s., 2014 , s. 36–43, [7 repro]. ISSN 1213–9602

VAŇOUS, Petr. Od komprimace ke schopnosti rozlišovat, (výňatek), katalogová skládanka k výstavě Horizont — Jiří Šigut / Jiří Valoch v Galerii Langův dům, Ostrava, Concept, 2016, [1] list složený do [14] s., [6 repro].

VAŇOUS, Petr. Metastázy obrazu, katalogová skládanka, Praha, Společnost Topičova salonu, z.s., 2017, [1] list složený do [16] s., [1 repro].

VAŇOUS, Petr. Od komprimace ke schopnosti rozlišovat — poznámka k procesu utváření a uchovávání v díle Jiřího Šiguta. In Jiří Šigut. Práce/Works 1985–2018, Praha, KANT, Ostrava, GVUO, 2018, [512] s., [342 repro]. ISBN 978–80–7437–253–7 (KANT); ISBN 978–80–87405–43–7 (GVUO)

VAŇOUS, Petr. Portrét a krajina — úběžník ke knceptu "falzifikace" v díle J. Š. In Petr Vaňous (ed.) Jiří Šigut. Malba/Painting/Malerei 2010–2022, Praha, KANT, 2022, [172] s., [81 repro]. ISBN 978–80–7437–385–5

VAŇOUS, Petr. Malebné kontra-punkty, katalogová skládanka, Galerie SmetanaQ, Praha, 2022, [1] list složený do [6] s., [4 repro].

VAŇOUS, Petr. HUKVALDY (2013–2023) — sudkovské a janáčkovské rezonance, katalogová skládanka, PPF Art, Praha, 2024, [1] list složený do [10] s., [5 repro].

VÍTKOVÁ, Martina. Světla měst a noční chodci, katalog, Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2008, s. 5, 25, 31, 32, [32] s., [2 repro]. ISBN 978–80–85025–74–3

VÍTKOVÁ, Martina. Světla měst a noční chodci, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XXI, č. 11, 2008, s. 5. ISSN 1210–5236

VÍTKOVÁ, Martina. Kódy a znaky kontra významy (1. část). In Konkrétní podzim 2021 — symbol /znak/litera, katalog, KK3, Hradec Králové, 2021, s. 4–5, 30 [56] s., [1 repro]. 

VLČKOVÁ, Tereza. Věci se rozpadají — Pomíjivost a křehkost v české fotografii, diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko– přírodovědecká fakulta v Opavě, Institut tvůrčí fotografie, Opava, 2012, 154 s.

VOMÁČKA, Josef. Prostor pro intuici, Time In, listopad 2007, Praha, Astrosat s.r.o., 2007, s. 45–49. ISSN 1214–4193

WEBER, Milan. Milan Weber hovoří s Jiřím Šigutem u příležitosti jeho výstavy v ostravské výstavní síni Sokolská 26. In Jiří Šigut — Záznamy, katalogový list, Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání v Moravské Ostravě, 1998, [2] s., [1 repro].

WEBER, Milan. Jiří Šigut — práce z let 1985—1997, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XI, č. 8, 1998, s. 3, [1 repro]. ISSN 1210–5236

WEBER, Milan. Na okraj výstavy Osm z Ostravy. In Miroslav Schubert (ed.), 8 z Ostravy, katalogová skládanka, Galerie Caesar, 2001, Olomouc, [1] list složený do [6] s., [1 repro].

WEBER, Milan. Čeští autsajdři. In Jiří Surůvka, Milan Weber (eds.), Czescy outsiderzy, katalog pro výstavu v Galerii Arsenal v Białymstoku, Ostrava, vydavatel neuveden, 2002, s. 3, 28–31, [32] s., [3 repro].

WEBER, Milan. Osma z Ostravy, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XV, č. 1, 2002, s. 12, [1 repro]. ISSN 1210–5236

WEBER, Milan. Šigut Jiří. In Horová, Anděla (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění: dodatky, Academia —středisko společných činností AV ČR, 2006, s. 746–747. ISBN 80–200–1209–5

WEBER, Milan. Ostravská úderka, katalog, Plzeň, Galerie města Plzně o.p.s., 2003, [8] listů + obálka, [1 repro].

WEBER, Milan. Ostravská úderka, Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění, roč. XVI, č. 7, 2003, s. 1, [1 repro]. ISSN 1210–5236

WEBER, Milan. Krásné malby Jiřího Šiguta, Protimluv — revue pro kulturu, č. 3/2012,  Ostrava, občanské sdružení Protimluv, 2012, s. 24–27, [4 repro]. ISSN 1802–0321

ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 4 — Interpretace partitur Leoše Janáčka. In Jiří Zahrádka (ed.), Druhotvary 4 — Interpretace Janáčkových partitur, katalogová složka, Brno Moravské zemské muzeum, 2014 , [13] volných listů ve složce, [1 repro]. ISBN 978–80–7026–434–6

ZEMINA, Jaromír. Výstavní síň Sokolská 26 (2005–2013). In Výstavní síň Sokolská 26 — 1993—2013, katalog, Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 2013, s. 9, 15, 26, 27, 57, [60] s., [1 repro].

ZJEŻDŻAŁKA, Ireneusz. Kontakty bezpośrednie. In Janusz Nowacki, Ireneusz Zjeżdżałka (eds.), Jiři Šigut — Zapisy, katalog, Poznań, Galeria PF a Centrum kultury Zamek, 1999, [8] s., [4 repro]. ISBN 83–910114–5–3

 

NOVINOVÉ ČLÁNKY A INTERNETOVÉ ODKAZY (výběr)

BALABÁN, Jan. Fotograf bez kamery, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 22. 11. 2000, s. 25. 

BÁTOR, Milan. Přehlídka emocí i ojedinělých hudebních spojení. Report z galavečera Cen Jantar za rok 2018, Ostravan.cz — internetový deník pro kulturu a umění, 8. 3. 2019.

BERANOVÁ, Jana. Jak to bude vizuálně vypadat mi bylo lhostejné. Metro, č. 207, Praha, 1. 11. 2022, s. 4.

CICHOWICZ, Alicja. Zen w fotografii, Fotopolis.pl — internetowe forum fotograficzne, 2011.

(ep). Artystyczne operacje, Katowice, Trybuna Śląska, Nr. 33, 9. 2. 2000, s. 17.

(ep). Zapis źycia — rozmowa z Jirzim Śigutem — autorem wystawy „Zapisy“, Katowice, Trybuna Śląska, Nr. 36, 12.—13. 2. 2000, s. 11.

FIKRLOVÁ, Olga. Snímky Šiguta připomínají batiku, Kladno, Kladenský deník, 19. 7. 2005

GAVLÍKOVÁ, Tereza. Šigut zachycuje otisk světa, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 22. 11. 2001, s. D/4.

GRABNER, Ariana. Beim Künstler Jiri Sigut ist die Natur der Fotograf, Vorarlberger Nachrichten, 26./27. September 2009, s. D8.

HACZEK, Zdisław. Pozwala pisać czasowi, Zielona Góra, Gazeta Lubuska, 12. lipca 1999, s. 12.

HAVLÍČEK, Lev. Jiří Šigut klade fotopapíry v krajině, MF Dnes (kraj Západočeský), 17. 4. 2004, s. B/4.

HERNANDEZOVÁ, Svatava. Ostravská úderka vystavuje v Plzni, Praha, Právo, 5. 3. 2003, s. 21.

HORÁK, Jakub. Fotograf Šigut otiskl Záznamy přírody, MF Dnes (kraj Liberecký), 25. 4. 2003, s. D/4.

HRUBÁ, Dana. Jiří Šigut fotí bez aparátu, Prostějov, Týdeník Prostějovska, 29. 4. 2009, s. 9.

JANCZARUK, Paweł. O fotografii. Szkic do wykładu o fotografii bezkamerowej — platforma blogowa, Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, 10. 6. 2009.

JANOŠCOVÁ, Jana. Se Šigutovými záznamy prožijete den ve vteřině, Ostrava, Moravskoslezský deník, 16. 3. 1998, s. 6. 

(jmk). Bělásci se představují v zahraničí, Brno, Rovnost, 13. 5. 2004, s. 14.

KAŁĘBASIAK, Łukasz. Fotografia mikrotragedii, Katowice, Gazeta Wyborcza, 10. 2. 2000, s. 9.

KITTRICHOVÁ, Táňa. Měkkohlaví vystavují poprvé společně, Ostrava, Sedmička Ostrava, Mladá fronta, č. 14, 8. 4. 2010, s. 19.

KLUSÁK, Pavel. John Cage chce váš mobil, Praha, Lidové noviny, 18. 2. 2012, příloha Orientace, s. 30.

KOSOVÁ, Petra. Galerie nabízí neobvyklou expozici, MF Dnes (kraj Západočeský), 12. 7. 2002.

KOVAL, Miroslav. Jiří Šigut / Dotek čiré přírody, Šumperk, Kulturní život Šumperska, č. 2/2002.

KUTERA, Romuald. Jiri Sigut, Cizsa fotografia bez aparatu, Mosart.pl, 12. 7. 2008.

LEVI, Paolo. Nei paesaggi della mente, Torino, La Stampa, Torino Sette N. 508, 8. 10. 1998, s. 74.

LEVI, Paolo. Pavel Hayek e Jiri Sigut — fotografie, Doba—Centro culturale Ceco—Italiano, Via Accademica delle Scienze, Torino, La Republica — Arte e Cultura, 26. 10. 1998, s. XVI.

LOW, Stuart. Paradice found, New York, Living for the Time, February 19, 2006, page 3C.

MACHÁČEK, Jiří. Galerie nabízí Šigutův koncept, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 25. 2. 1998, s. 3.

MACHÁČEK, Jiří. Šigut vystavuje koncept v Galerii Půda, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 22. 2. 1999, s. 4.

MACHÁČEK, Jiří. Jiří Šigut uvedl v Galerii Půda koncept Záznamy, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 23. 2. 1999, s. 3.

MACHÁČEK, Jiří. Šigut zaznamenává cesty přírodních dějů, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 8. 11. 2000, s. 4.

MACHÁČEK, Jiří. Výtvarníci zaplnili důl artefakty, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 30. 8. 2001, s. D/3.

MACHALICKÝ, Jiří. Události ve vymezeném čase, Praha, Lidové noviny, 25. 2. 2019, s. 7.

MAIXNEROVÁ, Tereza. Galerie včera otevřela dvě výstavy současně, Plzeň, Plzeňský deník, 11. 7. 2002.

MALÁ, Jaroslava. Antifotografie a záznamy o čase, Opava, Region, 6. 4. 1993, s. 4. 

MAREČEK, Luboš. Fotograf Šigut se obejde bez filmu, MF Dnes (kraj Jihomoravský), 2. 2. 2004, s. D/4.

MAREČEK, Luboš. Galerie poletuje v rytmu bělásků, MF Dnes (kraj Jihomoravský), 7. 2. 2004, s. B/4.

(mgd). Výtvarník Jiří Šigut nechává do svých snímků zasahovat přírodu, Praha, Hospodářské noviny, 30. 1. 2004, s. 10.

(mi). Dny země připomíná tlející příroda, Liberec, Liberecký den, ročník XI/95, 23. 4. 2003, s. 17.

MINSTROVÁ, Zuzana. Jiří Šigut se pokouší zachytit plynutí času, Liberec, Liberecký deník, 14. 5. 2009, s. 8.

MIOKOVIC, Alex a HEIDI, Nickisher. The Garden Inside the House, Rochester NY, City Newspaper: Arts, 8. 3. 2006.

(mo). Zachycuje působení světla, Kladno, Kladenský expres, č. 17, 28. 6. 2005.

MOTÝL, Ivan. Partitury jako obrazy. Konceptualista Jiří Šigut vystavil v Maryčce „noty“ Johna Cagea a Philla Niblocka, Ostravan.cz — internetový deník pro kulturu a umění, 8. 8. 2017.

MOTÝL, Ivan. Vykostěný Bezruč, boudníkovské inspirace a konec světa aneb Zápisky ze tří výstav ve Fiducii, Ostravan.cz — internetový deník pro kulturu a umění, 1. 12. 2017.

MOTÝL, Ivan. Monografii konceptualisty Jiřího Šiguta uvedl na svět Petr Hruška v ostravském Domě umění, Ostravan.cz — internetový deník pro kulturu a umění, 21. 11. 2018.

MOTÝL, Ivan. Držitel Ceny Jantar Jiří Šigut: Soška pro laureáty jako by znázorňovala, že vše vyšlo z hvězdy, Ostravan.cz — internetový deník pro kulturu a umění, 8. 3. 2019.

ONDRUŠ, David. Šigut zvěčňuje déšť, doteky trávy i odlesk měsíčního světla, Brno, Rovnost, 12. 2. 2004, s. 19.

PINCUS, Robert L. Paradise lost, paradise found, Marketingcrossing, Arts and Leisure, marketingcrossing.com

PÍSKOVÁ, Hana. Šigutovy Fotozáznamy zrcadlí krásu přírody, Šumperk, Šumperský a Zábřežský Region, č. 7, 12. 2. 2002.

(red). Výstavní síň uvádí koncept Jiřího Šiguta, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 25. 3. 1998, s. 4.

(red) Na cenu Jantar za výtvarné umění jsou nominováni Daniel Balabán, Jiří Šigut a Saigon, Ostravan.cz — internetový deník pro kulturu a umění, 9. 1. 2019.

SASÍNOVÁ, Petra. Výtvarník otiskl osudy horníků, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 25. 8. 2001, s. D/3.

SEMIK, Tereza. Galeria „Pusta“ — Zapiski natury, Katowice, Dziennik Zachodni, Nr. 37, 14. 2. 2000, s. 8.

SINIOR, Marta. 7. Miedzynarodowy festival fotografii w Łodźi 2008 recenzja, Fotopolis.pl — internetowe forum fotograficzne, 20. 5. 2008.

STRAKOŠ, Martin. Jiří Šigut zachycuje přírodní procesy, Praha, Lidové noviny, 28. 3. 1998.

ŠMÍDOVI, Věra a Miloslav. Dokáže zachytit pouhý svit světlušek, Plzeň, Kultura, 8/2002.

ŠMÍDOVI, Věra a Miloslav. Ostrava nevolí sebestřednost, Plzeň, Plzeňský deník, 27. 3. 2003.

ŠODEK, Jiří. Jiří Šigut zpřístupňuje v Langově domě své Záznamy, Ostrava, Svoboda, 24. 3. 1999, s. 4.

ŠTEINEROVÁ, Jana. Letohrádek nabízí díla, kde hlavní roli hraje čas a příroda, Karlovy Vary, Karlovarské noviny, č. 164, 16. 4. 2004, s. 10.

ŠUSOVÁ, Václava. Ostravská úderka ukazuje umění, MF Dnes (kraj Západočeský), 21. 2. 2003.

UHLÁŘ, Břetislav. S otiskem tohoto světa rád autor často experimentuje, Ostrava, Svoboda, 3. 11. 2000, s. 8.

VANČA, Jaroslav. Krajina posedlá chladem (několik poznámek k výstavě Krajina v současném výtvarném umění), Praha, Práce, 1. 7. 1993, s. 7.

VENDERA, Petr. Šigutovy fotky vstaly z popela rodičů, Praha, Hospodářské noviny, 5.— 7. 6. 2009, s. 13.

VRCHOVSKÝ, Ladislav. Galerie Jáma 10 nabídla vernisáž konzumace umění, Ostrava, DEN, 15. 12. 2001, s. 12.

(vše). Přírodní děje zachycuje zvláštním způsobem, Kladno, Kladenský expres, č. 15, 26. 6. 2005.

WEBER, Milan. Výtvarník Šigut tvoři neefektní záznamy, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 25. 10. 1996, s. 2.

WEBER, Milan. Výtvarník Šigut využívá k tvorbě přírodních dějů, MF Dnes (kraj Moravskoslezský), 9. 3. 1998, s. 3.

(zk). Fotografie bez fotoaparátu, MF Dnes (kraj Západočeský), 7. 7. 2004, s. B/4.

 

SOUČÁST JINÝCH TISKOVIN

ŠIGUT, Jiří. [reprodukce fotografie — záznamu na obálce a frontispisu]. In Jan Balabán, Kudy šel anděl, Brno, Host — vydavatelství, s.r.o., 2005. ISBN 80–7294–147–X 

ŠIGUT, Jiří. [reprodukce fotografie — záznamu na obálce a frontispisu]. In Tomáš Pospěch (ed.), Česká fotografie 1938—2000 v recenzích, textech, dokumentech, Hranice, DOST, 2010. ISBN 978–80–87407–01–1

ŠIGUT, Jiří. [reprodukce 3 záznamů]. In Petr Kabeš, Tváří v tvar (z rukopisné pozůstalosti a ze sbírky Obyvatelná těla uspořádala a k vydání připravila Anna Kareninová), Velké Losiny, Stínová knihovna, Papírenská manufaktura Velké Losiny s. r. o., 2012, [64] s. ISBN 978–80–87466–08–7

ŠIGUT, Jiří. [reprodukce záznamu na obálce a 12 záznamů uvnitř]. In Ivo Hucl, Ostrovní básně, Šťáhlavice, Bezejmenná edice, Bezejmenná čajovna, 2013. Bezejmenná čajovna, Šťáhlavice, 2013.

ŠIGUT, Jiří. [reprodukce záznamu na obálce]. In Petr Maděra, Filtrační papíry, Praha, fra, 2014. ISBN 978–80–87429–63–1

 

PREZENTACE V MÉDIÍCH, AUDIO (výběr)

Obyčejní lidé — rozhovor s Naďou Čvančarovou, Český rozhlas, studio Ostrava, Ostrava, 1998, 30:00 minut.

Záznamy času, Salon Moravskoslezský, režie Marcel Petrov, Česká televize — Studio Ostrava, Ostrava, 1998, 16:00 minut.

Stopy přírody, Toulavá kamera, režie Jaroslav Vašíček, Česká televize — studio Ostrava, Ostrava, 16:00 minut.

Latence, ročníkové cvičení — katedra dokumentárního filmu, režie Klára Řezníčková, Praha, FAMU 2005, 05:00 minut.

Jiří Šigut: Náhoda je můj spolutvůrce, přijímám ji za každých okolností, moderovala Renáta Spisarová-Kotik, Vizitka, Český rozhlas — Vltava, studio Ostrava, 17. 4. 2019, 60:00 minut.

Jiří Šigut (1960). Ostrava byla konceptuálnímu umění nezaslíbená I. Příběhy regionu-střední Morava, ED studio, Ostrava, Paměť národa, pro Post Bellum zaznamenal Martin Netočný, 28. 2. 2020, 03:04:17.

Jiří Šigut (1960). Ostrava byla konceptuálnímu umění nezaslíbená II. Příběhy 20. století, ED studio, Ostrava, Paměť národa, pro Post Bellum zaznamenal Martin Netočný, 8. 6. 2020, 02:35:18.

Jiří Šigut: Malebné kontra-punkty, režie Jana Chytilová, Artmix, Česká televize, Praha, 27.10. 2022, 06:30 min.

Fotograf Jiří Šigut: Od začátku mi bylo jasné, že obraz půjde stranou. Zajímá mě, co je za ním, moderovala Markéta Kaňková, Vizitka, Český rozhlas, Praha, 4.11.2022, 60:00 min.